Un final d’any ple de millores

Un final d’any ple de millores | Gaudi Golf Club

En els últims dos mesos el Gaudí Reus Golf Club ha seguit millorant varies zones del Club, complint tots els objectius marcats al Master Plan inicial. Les millores han estat les següents:

El Camp

Gràcies a un parell de suggeriments fets pels nostres jugadors, vàrem canviar part de la cartelleria del camp. Es van substituir tots els cartells indicadors de la direcció dels forats i a més es van afegir alguns més per a millorar el recorregut entre forats.

Passat el fred, s’espera que la ressembrada feta el passat abril es noti força i els carrers comencin a tenir la qualitat desitjada.

Tancat perimetral del Camp

Recentment alguns green estaven fets malbé a causa de l’entrada al camp de bicicletes. Per tal d’evitar-ho s’ha tancat tot el camp perimetralment.

Camp de Pràctiques

Tal i com es va anunciar al mes d’Octubre, s’ha col·locat un únic Tee Line d’alta qualitat en lloc de catifes individuals habituals. Aquest Tee Line és la sensació més semblant a la gespa natural del camp.

Accés al Club

Les oliveres i les tanques naturals s’estaven deteriorant després de molts anys sense tenir-ne cura. S’han podat per a rejovenir-les i allargar-les la vida.

Caddie Màster

Renovació integral de tot l’edifici del Caddie Màster.
Els treballs de millora han consistit a habilitar un espai individual per a cada moto i carret, dotar de carregadors individuals per a cada plaça, porta automàtica, etc.

Green

Durant el tancament, es van encebar els greens per a que estiguessin en unes condicions immillorables. L’encebat millora la seva salut, evita la compactació de la gespa i fa que les boles s’aguantin millor.

Al 2021 seguiran les millores tant a la Casa Club, com en el camp i en els serveis, posicionant així el nostre Gaudí Reus Golf Club com un camp referent a Catalunya.

Comments are closed.